Można dostosować to biurko do wzrostu każdego dziecka. (Sentence Note)

Note: dostosować (-suję -jesz) (pf), (impf) dostosowywać (-wuję -jesz) (transitive) do+Genitive = to adapt or adjust to. (intrans.) ~ się become adapted