Możesz wybrać którykolwiek zechcesz.

  • zechcieć zechcę ‑cesz pf = to have a mind to, to want/desire/have a fancy