Możesz to zagwarantować? (Sentence Note)

  • gwarantować ‑tuję ‑jesz impf, pf zagwarantować = to guarantee