Możesz to rozwinąć? (Sentence Note)

  • rozwinąć ‑nę ‑niesz pf, impf rozwijać (trans) to develop, unfold.
  • (intrans) + się