Możesz śmiało skorzystać z tego auta.

  • śmiały aj = bold, brave, daring, audacious. av śmiało. śmiało! go for it, don’t be shy
  • Możesz śmiało = phrase = feel free, you can go ahead, you’re welcome (to)