Możesz przejść dalej? (Sentence Note)

NOTE: przejść (-jdę -dziesz przeszedł przeszła) (pf), (impf) przechodzić (-dzę -dzisz przechodź) = to go through, to endure, to pass on, to surpass.

  • przejdzie mi = I’ll get over it, it’ll pass.
    • obok + Genitive = pass by.
    • się = take a walk, stroll
  • przechadzać się (-am -asz) (impf) = to stroll
  • przejść na emeryturę = to retire
  • przejście (noun) = passage, crossing, aisle, walkway
2 Likes