Możesz odpocząć. (Sentence Note)

  • odpocząć ‑pocznę ‑niesz pf, impf odpoczywać = to relax