Możesz mnie tam wcisnąć? (Sentence Note)

wciskać -am -asz (impf), (pf) wcisnąć -snę wciśniesz = 1] to hurl 2] press 3] to squeeze [one’s way] into sth