Możesz mnie przeszukać! (Sentence Note)

  • przeszukać (-am -asz) (pf), (impf) przeszukiwać (-kuję -jesz) = search through, scour, frisk