Możesz mi zająć miejsce? (Sentence Note)

NOTE: zająć (-jmę -miesz) (pf), (impf) zajmować (zajmuję -jesz) = to occupy, take over, seize (territory). ~ miejsce take a seat.