Możemy uzyskać pomoc? (Sentence Note)

uzyskać (-am -asz) (pf), (impf) uzyskiwać (uzyskuję -jesz) = obtain, regain, reclaim