Możemy to sami przesunąć.

  • przesunąć (-nę -niesz) (pf), (impf) przesuwać (transitive) = 1] move something. 2] glide by.
  • ~ się = move over