Możemy się z tym uporać. (Sentence Note)

uporać się ‑am ‑asz pf z + Instr = to struggle successfully with, cope with