Możemy przetrwać wszystko. (Sentence Note)

trwać (trwam trwasz) us 3p (impf), (pf) potrwać or przetrwać = to last, endure, go on, be in progress.

1 Like