Możemy pokonać ten problem bez kłopotów. (Sentence Note)

  • pokonać (-am -asz) (pf), (impf) pokonywać (-nuję -jesz) = to subdue, conquer, vanquish, defeat
  • pokonanie = (noun). nie do pokonania = insurmountable
  • niepokonany (adj) = invincible