Możemy iść gdzie indziej, jeśli chcesz.

  • indziej adj = else/other (s.o. or s.t. different to what has been discussed or implied)
  • gdzie indziej = somewhere else.
  • kiedy indziej = some other time