Możecie się trochę uciszyć? Próbuję spać.

  • uciszyć ‑szę ‑szysz pf, impf uciszać = quiet, calm s.o.
  • & sie = to quiet/calm o.s.