Może im grozić niebezpieczeństwo. (Sentence Note)

  • grozić grożę -zisz grożą (impf), (pf) zagrozić +Dat +Inst = to menace, threaten s.o. with
  • im = dative