Może być cztery, sześć lub dwanaście rat.

  • rata f = instalment (payment).
  • na raty = by instalment, on the instalment plan