Mówią, że ten człowiek ma uniwersalny klucz, który otwiera wszystkie drzwi w mieście.

  • uniwersalny aj universal, all‑purpose. av uniwersalnie
  • klucz uniwersalny = a master key.