Mówią na mnie Bob. (Sentence Note)

mówią na mnie … = phrase = they call me …, I’m known as …