Moje marzenie się spełnia.(Sentence Note)

  • spełnić -nię -nisz (pf), (impf) spełniać = to fulfill.
  • & się = to be fulfilled