Moja żona też ucieszy się, że Cię zobaczy.(Sentence Note)

cieszyć -szę -szysz (impf), (pf) ucieszyć = to gladden, delight, please. gratify