Moja żona świetnie wszystko ogarnia.

  • ogarnąć ‑nę ‑niesz pf, impf ogarniać = 1] to engulf. 2] encompass 3] to take in (comprehend), get one’s head around s.t. (idiomatic)