Moja rodzina składa się z czterech osób. (Sentence Note)

NOTE: (In this context) składać się (-a) z + genitive = to be composed of, consist of.