Moja mama przypadkiem tam była, gdy wybuchł ogień. (Sentence Note)

  • wybuchać ‑am ‑asz (impf), (pf) wybuchnąć ‑nie (usually 3rd person) = to explode, erupt, burst, break out (war). + Instrumental ~ śmiechem = to erupt/burst with laughter