Mój starszy brat zarządza tą firmą.

zarządzić ‑dzę ‑dzisz pf, impf zarządzać 1] order, decree. 2] +Instr = to manage, administer