Mój siostrzeniec miał zwyczaj siedzieć do późna. (Sentence Note)

siostrzeniec ‑ńca mp.noun = a nephew (on sister’s side)