Mój ojciec zarządza sklepem.

zarządzić -dzę -dzisz (pf), (impf) zarządzać = to order, decree. + Instrumental = manage, administer