Mój ojciec nigdy nie bierze długiego urlopu.

Correction

My father never takes a long vacation

urlop (mi noun) = vacation, leave, furlough. ~ dziekański academic leave. ~ macierzyński maternal leave. ~ naukowy sabbatical