Mój miecz jest być może tępy, ale na kogoś takiego jak ty zupełnie wystarczy. (Sentence Note)

  • tępy aj = 1] dull (literally or figuratively) 2] blunt. (av) tępo