Mój komputer się zawiesił.

  • zawiesić ‑szę ‑sisz pf, impf zawieszać = 1] to hang up (telephone receiver). 2] suspend, postpone, interrupt. + głos = to stop speaking. + broń = to lay down arms
  • zawiesić się = to crash, hang, freeze (technology, software)