Mój kolega zmienia pracę trzy razy do roku. Nigdy się dłużej w nic nie angażuje.

  • angażować ‑żuję ‑jesz impf, pf zaangażować = to engage, hire, attract attention.
  • & się = to be engaged, committed
1 Like