Mój kierownik pozwolił mi na wzięcie wolnego dnia.

  • wzięcie n.noun = a taking, capture, seizure. mieć ~ = to be in favour.
  • do wzięcia = eligible for marriage (of a woman)