Mój bratanek miał zwyczaj siedzieć do późna. (Sentence Note)

  • bratanek ‑nka (mp noun) nephew (on one’s brother’s side)
  • synowiec ‑wca (mp noun) = old fashioned = bratanek