Mój bilet mam już kupiony.

(coś) kupiony adj = (something already) bought, purchased