Moim zdaniem on nie nadaje się do tej pracy. (Sentence Note)

nadać (nadam nadasz nadadzą) (pf), (impf) nadawać (nadaję -jesz) = 1) to broadcast, send. grant, confer (award, etc) 2) ~ się do+Genitive = to be suited to, for, be amenable to

1 Like