Moglibyśmy zamarznąć na śmierć.

  • zamarzać [r‑z] ‑am ‑asz impf, pf zamarznąć ‑nę ‑niesz = to freeze over
  • marznąć [r‑z] ‑nę ‑niesz ‑marzł marźli impf, pf zmarznąć = to freeze