Mogłeś tak powiedzieć wcześniej.

More literally = You could’ve said it before