Mógłbym się temu bliżej przyjrzeć? (Sentence Note)

Note: przyjrzeć się (-rzę -rzysz) (pf), (impf) przyglądać się +Dative = examine, watch carefully, peer at, observe