Mogę zdradzić ci wszystkie szczegóły, jeśli chcesz je znać.

Note: zdradzić (-dzę -dzisz) (pf), (impf) zdradzać = to betray, reveal (secret). ~ się przed+Inst = let slip, let on