- Mogę skorzystać z twego telefonu? - Oczywiście, że możesz.

  • twa, twą, twego, twej, twemu = poet contr of = twoja, twoją, twojego, twojej, twojemu.