Mogę liczyć na twoje wsparcie? (Sentence Note)

  • wsparcie (noun) = aid, assistance, support, backing
  • wesprzeć (-prę -przesz wsparł) (pf), (impf) wspierać = support, prop up, bolster, foster
  • wsparty (adj) o+ Acc = leaning on, supported by
1 Like