Mogę cię nauczyć się modlić. (Sentence Note)

  • modlić się ‑lę ‑lisz módl impf, pf pomodlić się = to pray.
  • & za +Acc = to pray for s.o.
  • & o + Acc = to pray for s.t.