Mnie tam on wkurza. (Sentence Note)

NOTE: wkurzyć (-rzę -rzysz) (pf), (impf) wkurzać (colloquial) = to bug, get on someone’s nerves. + się = to get annoyed.

1 Like