Milczenie oznacza zgodę. (Sentence Note)

  • milczenie n.noun = silence
  • milczeć ‑czę ‑czysz impf = to be silent, pf zamilczeć = to fall silent