Milczał przez cały dzień.

  • milczeć ‑czę ‑czysz impf = to be silent, pf zamilczeć = to fall silent