Mijają dwa lata odkąd Jim skończył szkołę średnią.

  • mijać ‑am ‑asz impf, pf minąć ‑nę ‑niesz = to pass, elapse. +obok+Gen = to pass by.
  • & się = to miss (a target).