Mieszkam w sąsiedztwie.(Sentence Note)

sąsiedztwo (n noun) = vicinity, proximity, neighborhood