Miej mało przyjaciół, niech będą prawdziwi.(Sentence Note)

  • prawdziwy (aj) real, genuine, veritable. (av) prawdziwie
  • niech będą = phrase = let them be / may they be / keep them
  • Miej mało przyjaciół, niech będą prawdziwi = literally = Have a few friends, (and) let them be true friends = It is better to have just a few friends, who are true friends.
1 Like